Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Skolen​

Al-Salahiyah Skolen har en klar og moderat opfattelse af islam, der videregives til eleverne. Der tages skarpt afstand fra alle former for ekstrem bevægelse eller ekstremistiske holdninger. Al-Salahiyah Skolen er et sted, hvor man møder hinanden med gensidig fortrolighed, tillid og respekt. 

Samarbejde imellem bestyrelse, personale

Vi lægger vægt på et godt samarbejde imellem bestyrelse, personale, forældre og børn, og der bliver taget hensyn til den enkeltes behov og meninger. Et samarbejde, hvor værdigrundlaget er en ligeværdig dialog med åbenhed, ærlighed, respekt og tillid parterne imellem... 

Vi udviser forståelse, tolerance og accept overfor den enkelte og accepterer forskellige synspunkter og forskelligheder, så alle føler sig trygge i fællesskabet. 

Skolens arbejde bygger endvidere på, at familierne inddrages i hverdagen i videst muligt omfang, og at der udvises respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform...

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 66 15 00 92

al_salahia@hotmail.com​​