Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ansøg om deltidsplads ved barselsorlov

Forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov, tilbydes deltidspladser til de børn, der har plads i vores børnehave.

En deltidsplads er fastlagt til 30 timer ugentligt, som frit kan placeres indenfor børnehaves åbningstid. Mens barnets plads er på nedsat tid, vil prisen være reduceret. Når forældrenes orlov ophører, vil barnet igen blive sat op på en fuldtidsplads.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Muligheden for deltidspladser gælder i den periode én eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven.

Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads.

Ligeledes har forældre mulighed for en deltidsplads, hvis de modtager barseldagpenge efter §§20-23 i barselsloven.

Rammer og oplysningspligt

Deltidspladsen tilbydes med start den 1. eller den 16. i en måned, og ophører igen den sidste dag i måneden eller den 15. i en måned. Private tilbud er altid med start den 1. og ophør den sidste dag i en måned.

Børnehaven/Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest to måneder før ønsket opstart på deltidspladsen.
Hvis forældrenes fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

Forældrene har pligt til at varsle børnehaven om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest to måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

Takster 2024

2 år og 10 måneder

INDMELDELSESGEBYR: 250 KR. / Barn

FAMILIE MED ET BARN: 2225 KR./Barn/ pr. måned

FORÆLDREFORENING: 50 KR./ pr. måned

Deltid 30 timer: Kr. 1891 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov) 

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​