Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Deltidspladser for forældre på barsels- og forældreorlov fra januar 2019

Nyt tilbud til forældre, fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 tilbydes deltidspladser til forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov. En deltidsplads er fastlagt til 30 timer om ugen, og forældrebetalingen nedsættes til en lavere takst i perioden.

Tilbuddet gør sig gældende i private såvel som kommunale dagtilbud.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Muligheden for deltidspladser gælder i den periode én eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven. Ligeledes har forældre mulighed for en deltidsplads, hvis de modtager barselsdagpenge efter §§20-23 i barselsloven.

Hvis forældrenes fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads.

Retningslinjer

Deltidspladser i et privat dagtilbud skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned hvor forældrenes ret til fravær udløber.

Forældrene ansøger om deltidspladsen ved Pladsanvisningen via kommunens hjemmeside. Der skal forventes to måneders behandlingstid, før pladsen kan træde i kraft.

Forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest to måneder før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

Kommunen skal varsle det private dagtilbud om påbegyndelse, ændring eller ophør af deltidspladsen senest én måned før deltidspladsen træder i kraft.

Såfremt barnet benytter dagtilbuddet mere end 30 timer ugentligt, skal ledelsen i det private dagtilbud advisere Pladsanvisningen herom og barnets plads ændres til en fuldtidsplads.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​