Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bekæmpelse af Cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet og -adfærd, der leder til kriminalitet, er stigende. Derfor styrker Odense Kommune den forebyggende indsats mod Cyberkriminalitet.

Cyberkriminalitet er grundlæggende alle kriminelle handlinger, der involverer en computer og et netværk.

Ofte er der et økonomisk perspektiv, eksempelvis hvor borgere eller virksomheder får franarret eller på anden vis stjålet finansielle oplysninger.

Cyberkriminalitet eller krænkelser på nettet kan også være mobning, hævnporno, radikalisering eller andet, hvor lovgivning og/eller etik tilsidesættes.

Bliv klædt på til at håndtere digital risikoadfærd blandt børn og unge.

Hvordan kan Odense Kommune hjælpe?

Vi ved, at de cyberkriminelle hele tiden finder på nye veje, og vi ser også, at krænkende adfærd på de sociale medier udvikler sig hurtigt. Vi ved også, at mange forældre synes, det kan være svært at forholde sig til de mange og nye sociale medier, deres børn bruger.

Derfor har Odense Kommune fra 2017 sat fokus på videndeling og adfærdsændring i forhold til at undgå digital risikoadfærd.

Odense Kommune vil i den nye forebyggende indsats sikre at:

Ansatte på institutioner har viden om, hvordan cyberkriminelles handlinger og krænkelser på nettet skal håndteres.

De indsatser, der sker på området, er kendte, tilgængelige og koordinerende blandt forældre, børn og institutioner.

Børn og unge kender til god og sikker netadfærd.

Ældre får viden og støtte til at håndtere cyberkriminalitet.

Hvordan gør vi det?

Byrådet besluttede i oktober 2016 at søsætte projektet Bekæmpelse af cyberkriminalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der på tværs af kommunen skal skabe overblik over omfang, kendte indsatser, og huller i vidensniveauet blandt ansatte, der arbejder med børn, unge og ældre.

I løbet af 2017 vil der blive indsamlet viden, afviklet kampagner og blive udviklet værktøjer til videndeling og adfærdsændringer.

Siden her vil løbende blive opdateret med tiltag og resultater.

Har du spørgsmål eller gode ideer er du velkommen til at henvende dig til
Projektleder, Eva Maria Knudsen, emkn@odense.dk.

Beredskabsplanen og lovhæftet kan dowloades fra websiden odense.dk/cybercrime. I er selvfølgelig velkommen til at linke til materialet fra jeres skolers hjemmesider, så forældrene også kan se dem.

Læs beredskabsplanen på Odense.dk/cybercrime (pdf fil)

Læs pjecen Hvad siger loven om billedeling på Odense.dk/cybercrime (pdf fil)

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​