Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

                                                 Forældresamarbejde

Al – Salahiyahs Børnehave er en privat institution, som er oprettet efter ønske fra en del af forældrekredsen. Tankerne og ideerne har fyldt mange samtaler i flere år op til vores åbningsdag i august måned 2013.

Derfor er udgangspunktet et ønske om et nært og respektfuld samarbejde mellem forældre og ansatte. Da forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, er det grundlæggende at have et godt samarbejde for at understøtte barnets udvikling. Det er et fælles ansvar, at barnet får nogle gode, spændende, sjove, lærerige og indholdsrige børnehave-år.

Vi tror på fællesskabet og at vores børnehave fungerer bedst, når alle løfter i flok og dette bidrager også til et styrket sammenhold mellem såvel forældre som børn og personale. 

Det er en selvfølge, at forældre er med til arrangementer og tager ansvar for, at børnene har de optimale betingelser for en god institution.

Vi har naturligvis et forældreråd (se under bilag til Al – Salahiyah Skolen vedtægter), som deltager aktivt i at bevare det gode forhold mellem ansatte og forældre og som er med til at udvikle et godt miljø. 

Vi tilbyder:

 • Et højt informationsniveau med beskrivelse og evaluering af den daglige aktivitet. Sms beskeder med vigtig nyt og praktiske beskeder.
 • Mindst 1 årlig forældresamtale.
 • 2 – 3 årlige forældremøder.
 • Forældrene er altid velkomne til at være med i dagligdagen.
 • Vi giver os tid til at forklare og lytte og tager hensyn til, at det danske sprog kan synes svært. Vi kan efter ønske få oversat informationer og dagligdags beskeder til arabisk og der kan til alle samtaler være tolk tilstede, hvis der er behov.

Vi ønsker:

 • At forældrene møder børnehaven og de voksne med åbenhed, interesse og engagement.
 • At forældrene deltager i børnehavens arrangementer og til vores fælles arbejdsdag.
 • At der bliver givet besked, hvis barnet ikke kommer.
 • At forældre spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om eller undrer sig over.
 • At der ligger skiftetøj og årstidsbestemt overtøj i garderoben og der jævnligt bliver ryddet op heri.
 • At forældre fortæller om problemer/forandringer i barnets liv derhjemme, som kan have betydning for barnets liv i børnehaven.
 • At forældrene giver besked om ændringer i oplysninger ved arbejdsskift, mobil nr. osv.

Se i øvrigt: ”Informationsfolder”​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​