Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​                                                               Kritisk tænkning – emneugen – uge 6 2020

Emneugens emne er en del af skolens forandringplan mht.. kritisk tænkning, som vi samarbejder med STUK om​.

Eleverne fordeles, som vi plejer, ved at hver klasses elever opdeles ligeligt mellem de 5 værksteder efter lodtrækning-ønske princippet

Emneugen skal tage fat på de problemer som elever og forældre oplever mht. adfærd, sprog, trivsel mm. Inden emneuge får eleverne et brev med hjem (”meningslektier”; jf. vores forandringplan), hvor de bliver bedt om, sammen med deres forældre, at give et (eller flere) eksempel på en hændelse, de synes har været problematisk. Emneugens værksteder vil derefter tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger skolen får.

​Værksted Sangkoret uge 6 2020

SANGKORET er gruppen for alle, der elsker at synge og bruge sin stemme. Vi fokuserer på sangglæden og oplevelsen af fællesskabet i et kor. Sangene relaterer sig til overskriften ”Kritisk tænkning” ved at tage udgangspunkt i elevernes hverdag med emner som familierelationer, venskab, sandhed eller løgn og identitet på nettet. Vi synger på dansk og engelsk og en rytmesektion understøtter koret.​

Værksted:Venskab​

I uge 6 afholder vi emneuge. I år vil emnet være venskab og ugen vil bestå af flere forskellige fokuspunkter i forbindelse med venskab. Eleverne fra 0.- og 1.klasse skal arbejde på tværs af klasserne. Emneugen vil sætte fokus på venskab, trivsel og trygge, positive børne fællesskaber. I ugens løb vil vi benytte os af forskellige arbejdsformer, som vil indeholde alt fra case-arbejde til kreative udtryksformer. Tametikken tager fat i elevernes egen hverdag og styrker dem i at reflektere over egne relationer. Eleverne vil desuden blive styrket i at være kritisk tænkende. Det øger deres muligheder for at løse de problemer der kan opstå i et venskabs forhold, og gør dem i stand til at identificere og kommunikere relevante konsekvens.​

Værksted Byg en historie​

Værkstedet tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger vi inden emneugen får fra forældre om problemer mht. adfærd, sprog, trivsel mm., som de oplever vi har på skolen. Vi snakker med børnene om de forskellige situationer og inddrager konflikttrappen som problemløsningsværktøj.

På værkstedet skal vi ”bygge” problem-historier: En problematisk situation bygges som første del af historien, og derefter skal historien bygges videre med både en konfliktoptrappende vej og en konfliktnedtrappende vej. Historiens tableauer bygges op i skotøjsæsker, hvor personerne i historien laves som de populære ”rullinger” fra Ramasjang. Historierne bliver dermed en slags 3D-tegneserier.​

Værksted dukketeater uge 6 2020​

​I uge 6 skal eleverne arbejde med trivsel på forskellige måder bl.a. dukketeater. Eleverne skal gå ud fra forskellige historier/case om trivsel også dramatisere den. Dette leder op til at snakke om moralen bag historien, således eleverne bliver rystet til forskellige måder man kan håndtere situationerne på.Eleverne skal selv finde på case ud fra dagligdagens situationer, derefter skal de diskutere løsningen både på godt og ondt. Eleverne skal derudover sy/klippe/klistre de forskellige roller også skal de være med til at lave et stort dukketeater i træ med eventyrlige motiver. 

Værksted: Rollespil og udarbejdelse af trivsels-spil (brætspil)

I dette værksted skal vi arbejde med at skrive og udføre små rollespil, samt udarbejde trivsels-spil som brætspil ud fra sociale problematikker, som eleverne møder i deres dagligdag på skolen. Forældre og elever er før emneugen blevet bedt om at tænke over hvilke udfordringer, de mener at møde i hverdagen på skolen. Det er disse tilbagemeldinger, samt de udfordringer lærerne beskriver, vi tager udgangspunkt i på værkstedet. Brætspillene kan efterfølgende bruges til trivsels arbejde i klasserne og til AKT-arbejdet på skolen. Om fredagen præsenteres rollespillene og de færdige trivsels-spil for forældre, lærere og øvrige elever.

I værkstedet arbejdes med:

·​Rollespil – at turde stille sig op foran et publikum og fremføre det, der er øvet på

·​Udarbejdelse af brætspil: Hvilke sociale problematikker møder vi i hverdagen, og hvordan kan vi løse dem bedst muligt? (herunder arbejdes med kreativ udformning af spille-bræt samt skriftlig fremstilling på computer)

·​Eleverne skal samarbejde i mindre grupper omkring ovenstående.​

Afslutningsfest med forældre emneuge 6-2020-Kritisk tænkning​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​