Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Coronatests påvirkning på fasten

Udførelse af coronatest under faste har ingen påvirkning på fasten og dens gyldighed.

Vi begynder i Allahs navn, Den Nådige.

Der er blevet rejst et spørgsmål om, hvorvidt udførelse af coronatesten har en påvirkning på fasten. Dette skyldes de aktuelle forhold vi for tiden gennemgår, hvor vi, de ansatte og elever og forældre, anbefales/anmodes at tage disse tests, samtidigt med at Ramadan-måneden nærmer sig.

Vi har undersøgt sagen og med Allahs hjælp og retledning siger islam, at blandt fastens søjler er, at afholde sig fra at indføre en substans i kroppens hulrum gennem en åben indgang, undtagen ens egen ublandede, rene mundvand, mens det stadig er inde i munden. Blandt de åbne indgange er munden og næsen.

Og hulrummets grænse via næsen er det, der kommer forbi al-khayshuum (toppen af næsens indre), og via munden er hulrummets grænse, ifølge en religiøs mening, det der kommer forbi artikulationspunktet for bogstavet ح ”Haa´”, som ligger midt på halsen, og ifølge en anden religiøs mening starter hulrummet fra dette punkt.

Hvis substansen ikke når til disse grænser, så er den ikke kommet i kroppens hulrum, og dermed vil det ikke påvirke fasten. Den fastende vil således ikke få sin faste afbrudt ved blot at indføre en substans i munden eller næsen, så længe substansen ikke er nået til de førnævnte grænser.

Efter at have drøftet sagen med nogle specialister og eksperter, er det blevet klart, at ved de nye lyntests som foretages, hvor der podes i næsen, vil podepinden ikke kommer forbi al-khayshuum, og muligvis ikke endda nå det. Og for hvad angår PCR-testen, hvor der podes i svælget via munden, vil podepinden ikke nå til midten af halsen.

På baggrund af det førnævnte, så vil det at tage en af de to tests under fastedagen ikke påvirke fastens gyldighed.

Men ifølge Maaliky-retsskolen, så afbrydes fasten når en væske eller en fast substans når til maven eller halsen via enten en øvre åbning eller end nedre åbning. Så hvis en væske når til maven eller halsen, så vil fasten blive afbrudt, selv hvis det ikke var forsætligt. Men for hvad angår en substans, der ikke er flydende, så vil fasten blive afbrudt, hvis substansen når til maven, uanset om det var forsætligt eller ej. Ligeledes hvis den når til halsen, så vil det også afbryde fasten, hvis man ikke fører den tilbage. Så hvis man fører en ikke flydende-substans tilbage, efter at den er kommet i halsen, så vil fasten ikke blive afbrudt. Med den øvre åbning menes der f.eks. munden og næsen. Den fastende vil således få afbrudt sin faste, hvis en substans via f.eks. næsen når til halsen, men hvis den ikke når til halsen, da vil fasten ikke blive afbrudt. Heraf kan det konkluderes, at lyntesten, som tages ved podning i næsen, ikke afbryder fasten, selv hvis podepinden kommer forbi al-khayshuum, eftersom den ikke når til halsen.

Opdateret COVID-19-materiale​r

                                                                                     

Coronavirus​

Behov for nødpasning i Påsken - kortlægning af behov blandt jeres forældre

Kære forældre

Som I ved, er det fra nationalt hold besluttet at forlænge perioden, hvor alle ikke-vitale offentlige funktioner holder lukket. Det betyder i første omgang, at dagtilbud, skoler, m.fl. holder lukket til og med den 13. april. Beslutningen er truffet for at forhindre hastig spredning af Coronavirus.

I Odense Kommune er der en opmærksomhed på, at behovet for nødpasning kan stige i takt med at antallet af smittede forventeligt stiger og at flere derfor vil blive kaldt på arbejde i samfundskritiske funktioner. Dette kan selvsagt også ske udenfor skolernes normale åbningstid og åbningsdage. Her vil vi derfor – afhængigt af behov - tilbyde udvidet nødpasning for børn, hvis forældre er ansatte i kritiske samfundsfunktioner som f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder.

For at kunne planlægge næste uges nødpasning, vil vi derfor bede jer melde tilbage, hvis I har behov for nødpasning i uge 15.

Hvis du er forældre til et barn i 0.-9. klasse og du er kaldt på arbejde i kritiske samfundsfunktioner som f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder henover Påskedagene (den 9.-13. april) og har behov for pasning af dit barn, skal du skrive til al_salahia@hotmail.com med oplysninger om hvilke dage og tidsrum I har brug for pasning.

For nuværende forestiller vi os, at nødpasning torsdag-mandag i Påsken bliver et tilbud i et eller flere ungdomscentre/klubber og at det vil blive varetaget af medarbejdere fra ungdomsskolen.

Tilbagemelding skal ske senest onsdag den 1. april inden kl. 09

​Brev fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 17/03/2020

Til alle skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Nedlukningen af skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er nu en realitet. Jeg ved godt, at det er en enorm omvæltning, som kræver meget af hver enkelt af jer. Men det er samtidig en nødvendighed for at undgå, at vores sundhedsvæsen bukker under for det stigende pres.

Den næste tid bliver meget anderledes, end den hverdag I er vant til. Skoler skal tilbyde nødundervisning i videst muligt omfang. Daginstitutioner skal tilbyde nødpasning. Og rigtig mange skal være hjemme med egne børn. Skabe gode rammer for dem, hjælpe med at komme på systemet og samtidig løse egne arbejdsopgaver.

Jeg ved, at I prøver at følge med, det bedste I kan. Jeg er godt klar over, at det ikke er alle løsninger, der er lige kønne. Og jeg har stor forståelse for, at det eksempelvis kan være meget udfordrende at være hjemme med mindre børn og samtidig sørge for undervisning af egne elever. I den her ekstraordinære situation er det det muliges kunst. Det handler ikke om at gøre tingene perfekt lige nu. Det handler ikke om at score høje stilkarakterer. Det handler om at få det bedst mulige ud af situationen og søge løsninger, som indimellem kan være noget utraditionelle.

På uvm.dk samler besvarer vi løbende de spørgsmål, der kommer fra sektoren. Jeg håber, at det er en hjælp. På emu.dk har vi desuden samlet gode råd til undervisning i denne særlige situation.

Afslutningsvist en stor tak til jer alle for den indsats I yder for vores børn, unge og voksne. Og et ønske om, at alle kommer godt igennem denne svære tid.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

Skolebrev Corona 16.03.2020

Kære skoleleder

Nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning m.v. på grund af COVID-19 kræver nye regler. Det forventes, at der i morgen tirsdag den 17. marts vil blive udstedt nye love og bekendtgørelser hjemlet af den nye epidemilov. Der gennemføres ikke høring af disse love grundet de særlige omstændigheder.

Men, Børne-og undervisningsministeriet har lagt regeringens udkast frem for at skabe åbenhed.

En væsentlig ændring er, at skoler og daginstitutioner nu SKAL lukke – uanset om det er en fri- , privat- eller folkeskole (eller daginstitution). Nødpasning skal stadigt kunne finde sted – efter særlige kriterier:​https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutioner

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden lavet en FAQ, som løbende opdateres, hvor man finder svar på spørgsmål vedr. tilskud, drift, undervisning, nødpasning m.v.:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Vedlagt er endnu et skolebrev, der opsummerer de seneste tiltag.

Vi beder jer desuden om at svare på denne (meget korte) spørgeskemaundersøgelse, som omhandler situationen vedrørende nødpasning, fjernundervisning m.v. Vi beder om, at ALLE medlemsskoler svarer på spørgsmålene, så vi kan være med til at bevare et overblik for sektoren generelt. Svarfrist onsdag den 18. marts.

https://da.surveymonkey.com/r/skolerOgCorona

​​

Med venlig hilsen

Maren Skotte

Kommunikationschef
Friskolernes Hus

Til alle kommuner, skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område 13/03/2020

Som statsministeren meddelte onsdag den 11. marts, er vi nu inde i næste fase af corona/Covid-19-epidemien. En fase, som stiller store krav til os hver især. Og til samfundet som helhed. Elever og studerende på alle offentlige uddannelsesinstitutioner er sendt hjem i foreløbigt to uger. Private institutioner opfordres til at gøre det samme. Alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Regeringen opfordrer alle forældre og familier, der kan, til at holde børnene hjemme allerede nu.

Når regeringen beslutter at lukke store dele af den offentlige sektor gør vi det for at sænke smittespredningen for på den måde at sikre, at vores sundhedsvæsen kan følge med det stigende pres, vi forventer i den kommende tid.

Jeg vil gerne sende en kæmpe tak og ros til alle ansatte på børne- og undervisningsområdet. I har de seneste dage og timer truffet hundredvis af konkrete, lokale beslutninger baseret på myndighedernes anbefalinger og jeres sunde fornuft.

Jeg har henover de seneste dage været i kontakt med store dele af aktørerne på børne- og undervisningsområdet samt en række borgmestre. Og jeg må sige, at jeg er imponeret over jeres håndtering rundt omkring i landet. Det er glædeligt at se, hvor hurtigt I lokalt har organiseret fjern-undervisning og nødpasning for de næste par uger.

Det er fuldstændigt afgørende, at vi alle tager det her dybt alvorligt. Jeg vil bede jer fortsat vise samfundssind og sammenhold i en svær tid, som ingen af os har stået i før. En tid, hvor der er flere spørgsmål end svar.

Vi er derfor afhængige af, at I fortsætter med at træffe beslutninger og finde veje til at løse ukendte problemer.

Skoler og uddannelsesinstitutioner skal i videst muligt omfang gennemføre undervisning under nedlukningen. Dette kommer til at fremgå af et lovforslag, som regeringen fremsætter snarest. Ministeriet er i dialog med flere forlag, bl.a. Clio, Alinea, Systime, Gyldendal, der enten allerede har eller snarest muligt vil sikre, at skolerne kan indgå gratis aftaler om at benytte deres digitale læremidler. Det kan være svært her i starten for forlagene at matche efterspørgslen, men jeg ved, at de gør alt, hvad de kan. Ministeriet har dannet et overblik over initiativerne og samlet informationer herom på emu.dk.

Børne- og Undervisningsministeriet har ligeledes etableret en hotline, hvor skoler og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af nedlukning grundet coronavirus/COVID 19. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift og tilskud eller prøver og eksamener.

Telefonnummer og åbningstider fremgår på www.uvm.dk/corona, som også indeholder spørgsmål og svar vedr. håndtering af nedlukning grundet coronavirus/COVID 19. Siden udbygges løbende med nye spørgsmål og svar, og I må meget gerne melde ind til ministeriet, hvis der mangler noget.

Jeg beder jer have forståelse for, at vi ikke kan svare på alle spørgsmål her og nu. Situationen er lige så ny for os, som den er for jer. I skal vide, at vi arbejder på højtryk på at få udarbejdet og Folketingsbehandlet de regler, der skal gælde i denne ekstraordinære situation.

Afslutningsvist en kæmpestor tak til jer alle og et ønske om, at alle ansat-te, elever, kursister samt deres familier kommer godt igennem denne svære tid.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

​Hjælp på vej til skolerne om tilrettelæggelse af undervisning ved skolelukning 12/03/2020

Til alle skoler
Alle elever er sendt hjem fra skole de næste to uger. Det er ambitionen, at der kan gennemføres så meget undervisning, som situationen tillader.

I har på skolen en vigtig opgave i at kommunikere til elever (og til forældre på grundskolen) om, hvordan undervisningen i de enkelte klasser og fag afholdes.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi på højtryk for at blive klar med vejledning til lærere og skoleledelser om mulighederne for at fortsætte undervisningen, imens skolen er lukket. I kan følge med her: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-i-forbindelse-med-covid-19

Vi vil løbende holde jer orienteret, når vi offentliggør nyt på emu.dk.

Ministeriet har oprettet en hotline for skoler og intuitioner, hvor I kan ringe ind med spørgsmål på tlf. 7080 6707. Hotlinen har åbent mandag til fredag klokken 8-17. I kan i øvrigt finde svar på ofte stillede spørgsmål om coronavirus på uvm.dk/corona. Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende denne side med relevant information.

Nye tiltag mod covid-19/coronavirus 12/03/2020

Til alle kommuner, skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

“Vi har her til aften lagt nedenstående information på vores hjemmeside. Der vil blive udsendt mere information i morgen kl. 12. Vi håber på forståelse for, at vi ikke har alle svar på nuværende tidspunkt – vi arbejder så hurtigt som muligt.”.

Statsminister Mette Frederiksen har til aften fremlagt yderligere tiltag for at bekæmpe coronasmitten og afbøde negative konsekvenser i Danmark.

Regeringen har den 11. marts besluttet, at elever og studerende på alle offentlige uddannelsesinstitutioner sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Private institutioner opfordres til at gøre det samme. For kostelever skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner.

Alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. ​Kommunerne etablerer nødpasning. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19. Private institutioner opfordres til at gøre det samme. For efterskoler skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner. Regeringen opfordrer alle forældre og familier, der kan, til at holde børnene hjemme allerede fra i morgen.

Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole.

Der vil bliver udsendt nærmere retningslinjer fra ministeriet så hurtigt som muligt. Situationen udvikler sig løbende, og ministeriet vil fortsætte dialogen med sektoren og kommunikere løbende.

Uddannelses- og daginstitutioner vil kunne finde svar på ofte stillede spørgsmål om coronavirus på uvm.dk/corona. Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende denne side med relevant information.

Du kan finde information samt spørgsmål/svar vedrørende sundhedsfaglige forhold omkring coronavirus og de seneste nyheder og anvisninger fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk.

Nye tiltag mod COVID-19 i Danmark 10/03/2020

​Til alle skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område


Børne- og Undervisningsministeriet har fra i dag etableret en hotline, hvor skoler og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af coronavirussen. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener. Hotline har åbent mandag til fredag fra kl. 8-17.

Hotline om coronavirus for skoler og institutioner i Børne- og Undervisningsministeriet på tlf: 70 80 67 07.

Alle sundhedsfaglige spørgsmål skal fortsat rettes til Sundhedsstyrelsen på den fælles myndighedshotline på tlf: 70 20 02 33. Spørgsmål om ophold og rejse skal rettes til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller tlf: 33 92 11 12. Information, spørgsmål og svar vedr. sundhedsfaglige forhold omkring coronavirus findes endvidere på www.coronasmitte.dk.

Børne- og Undervisningsministeriet opretter hurtigst muligt en hjemmeside rettet mod ledelsen på skoler og institutioner med spørgsmål og svar om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener i forbindelse med coronavirus, jf. link nedenfor.

www.uvm.dk/corona

Med venlig hilsen
Børne- og Undervisningsministeriet

Nye tiltag mod COVID-19 i Danmark

Baggrund

Situationen omkring smitte med coronavirus/COVID-19 håndteres indtil videre primært med et sundhedsmæssigt fokus på at begrænse smitten ved at inddæmme sygdommen. Regeringen og myndighederne følger løbende situationen tæt, og der er nu behov for at iværksætte en række tiltag med henblik på yderligere at hæmme smittespredning.

Tiltag

1)​Nye rejsevejledninger. Rejsevejledningerne til Spanien, Tyskland, Frankrig og Østrig er den 5. marts 2020 blevet opdateret til ”gult”, så rejsende nu opfordres til at være opmærksomme på deres egen personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret. Det er gjort ud fra et forsigtighedshensyn i lyset af de mange danske rejsende i de fire lande og et stigende antal smittede.

2)​Klare råd til borgere om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Det mest effektive værktøj til på nuværende tidspunkt at holde smitten i ave er at øge borgernes opmærksomhed på vigtigheden af deres personlige adfærd. Der er derfor behov for nogle klare råd om den ønskede adfærd, som kommunikeres klart og tydeligt:

-​Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram.

-​Hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer, bør kontakte deres læge telefonisk og således begrænse lægebesøg eller ophold i venteværelser mest muligt.

-​Vask hænder hyppigt og grundigt.

-​Brug håndsprit/vådservietter.

-​Udvis god hosteetikette – nys eller host ikke på andre.

-​Vær særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler.

-​Ved særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd ved besøg hos ældre eller syge.

-​Ældre og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse i større arrangementer mv.

3)​Opfordring til arrangører om at udskyde eller aflyse større arrangementer. Smitterisikoen forøges ved arrangementer, hvor mange mennesker opholder sig tæt sammen. Der er derfor behov for at tage en række tiltag i forhold til navnlig større arrangementer:

-​Regeringen opfordrer arrangører af arrangementer med et forventet deltagerantal på 1.000 eller flere til at udskyde eller aflyse de pågældende arrangementer. Opfordringen gælder indtil videre arrangementer, der skal finde sted i marts 2020.

-​Regeringen opfordrer samtidig arrangører af større arrangementer med et forventet deltagerantal på færre end 1.000 til at forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet. Dertil kommer, at indendørs arrangementer normalt vil medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet.

-​Regeringen opfordrer under alle omstændigheder arrangører af større arrangementer med et forventet deltagerantal på færre end 1.000 til:

​i.​At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).

​ii.​At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.

​iii.​At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.

​iv.​At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

​v.​At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 72 22 74 59), hvis man har behov for rådgivning.

4)​Ny hjemmeside med information til alle danskere. Det er afgørende, at alle danskere har nem adgang til letforståelig information om coronavirus/COVID-19. Myndighederne har derfor styrket den samlede kommunikationsindsats med en nyoprettet hjemmeside – www.coronasmitte.dk – hvor man løbende kan holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag mod udbredelsen af sygdommen i Danmark.

Til alle skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med øvrige statslige myndigheder taget initiativ til nye tiltag mod coronavirus, som er beskrevet i det vedlagte dokument fra den 5. marts.

De nye initiativer omfatter:

    · Nye rejsevejledninger
    · Råd til borgerne om hensigtsmæssig adfærd
    · Opfordring om at aflyse eller udskyde større offentlige arrangementer
    · Ny hjemmeside med information om coronavirus


De nye initiativer indeholder ikke planer om generelt at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner. Men det er et tiltag, som kan blive relevant, både hvis der kommer mange smittede, eller hvis man konstaterer flere smittede på en skole.

Hvis en skole eller uddannelsesinstitution afholder et arrangement, hvor eleverne skal stå tæt sammen, gælder de samme anbefalinger, som gælder for andre arrangementer. Hvis skolerne har behov for rådgivning, opfordrer vi til, at man tager kontakt til myndighederne på myndighedernes døgnbemandede hotline om coronavirus. Man kan også løbende holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag og anbefalinger på den fælles hjemmeside [www.coronasmitte.dk]www.coronasmitte.dk.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i dialog med alle leder- og bestyrelsesforeninger på ministeriets område. Styrelsen holder møde med foreningerne i dag fredag den 6. marts på baggrund af de nye tiltag.

Der er etableret en fællesstatslig hjemmeside med information om coronovirus, som findes på link nedenfor:

[www.coronasmitte.dk]www.coronasmitte.dk​

Der er også etableret en fællesstatslige hotline, hvor der kan stilles spørgsmål vedrørende coronavirus, herunder om større arrangementer (+45 70 20 02 33).

Information om ansættelsesretlige forhold vedrørende coronavirus findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside på linket nedenfor:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil løbende orientere om nye tiltag vedrørende coronavirus.

Spørgsmål om eventuel aflysning af undervisning og drift af institutioner mv. kan rettes til ministeriets hotline på +45 33 92 51 21.
(See attached file: Nye tiltag mod COVID-19 i Danmark.docx)

Med venlig hilsen
Børne- og Undervisningsministeriet

​Til alle institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet


Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 opdateret deres anbefalinger vedr. medarbejdere, som har rejst i lande/regioner med høj risiko for smitte med Covid-19 (Coronavirus). Oversigten over risikozoner kan ses her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

For at mindske risikoen for smittespredning til særligt sårbare borgere (ældre og borgere med svækket immunforsvar) pålægges sundheds- og plejepersonale, som er kommet hjem efter rejser i risikozoner efter den 2. marts, at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette pålæg gælder elever med uddannelsesaftaler på SOSU-skoler, og medarbejdere med direkte kontakt med praktiksteder.

Det anbefales, at arbejdspladser i øvrigt følger samme praksis. Børne- og Undervisningsministeriets departement henstiller derfor til, at I følger denne praksis for jeres medarbejdere, elever og kursister.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer derfor til, at I følger denne praksis. Hjemsendte medarbejdere skal i de omfang det er muligt arbejde hjemmefra.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har offentliggjort en række Q&A’s som kan hjælpe med at afklare spørgsmål:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

Ved spørgsmål i øvrigt kan styrelsen kontaktes på arbejdsgiver@medst.dk.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste i begyndelsen af januar om et udbrud med flere tilfælde af lungebetændelse, hvor årsagen var ukendt. Tilfældene forekom i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina. Den 12. januar meddelte WHO, at patienterne var smittet med en helt ny type coronavirus (SARS-CoV-2), hvorefter både danske og udenlandske sundhedsmyndigheder har øget deres beredskab for at forebygge og forhindre smitte. Selve sygdommen kaldes coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Sygdomsudbruddet er startet i Hubei-provinsen, men der er påvist tilfælde i resten af Kina og i andre lande. Den 27. februar blev det første danske tilfælde diagnosticeret. Uden for Kina har det indtil for nylig hovedsageligt drejet sig om personer, for hvem smitten direkte eller indirekte kunne spores tilbage til Kina, især Hubei-provinsen. Det har i nogle lande givet anledning til afgrænsede smittekæder. I den seneste tid er der dog også set flere lokalt smittede tilfælde i flere lande uden for Kina, fx i Sydkorea, Japan, Singapore, Iran og Japan. Indenfor de seneste dage er der også rapporteret om en væsentlig stigning i antallet af syge i Norditalien.​

WHO erklærede den 30. januar, at der er tale om en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. Det betyder, at WHO bedre kan sikre en koordineret indsats imellem landene for at inddæmme udbruddet. WHO vil også bedre kunne hjælpe lav- og mellemindkomstlande til at styrke deres beredskab. Derudover kan WHO sikre midler til støtte til forskning i behandling og udvikling af en vaccine.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​