Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Forældreinformation om AKT –Arbejde (Adfærd, kontakt og trivsel)

Vi ønsker:

At alle elever skal være glade for at gå i skole, respektere hinanden og de voksne, så alle kan trives og udvikle sig!

Al – Salahiyah skolen har arbejdet målrettet med at sikre trivslen for elever og lærere.

Hvad er god trivsel?

Trivsel opstår, når vi respekterer hinandens forskellighed og derfor behandler hinanden ordentligt. Et godt klassemiljø er vigtig for indlæringen.

Hvad gør skolen?

Skolen har arbejdet målrettet for at gøre skolemiljøet bedre på skolen. Vi oplevede, at lærere klagede over stress, larm og at der blev sendt for mange børn på kontoret på grund af dårlig opførsel. Vi så også elever, der blev drillet og havde det skidt. Vi besluttede at have fokus på vores pædagogik. Overskriften var ”anerkendende pædagogik”. Det betød at hvis vi lavede en fælles holdning overfor børnene og denne var positiv som udgangspunkt, vil det også smitte af på børnene.

Vi arrangerede også et forældremøde med en foredragsholder, der talte om børn og selvværd.

​På skolen besluttede vi os for at lave et forebyggende indsats:

I klassen:

Lærerne arbejder målrettet med trivsel på hvert klassetrin.

Vi bruger materialet Trin for trin som bl.a. har fokus på

 • Konfliktløsning.
 • Spilleregler for god opførsel
 • at sætte ord på følelser

Vi starter hvert skoleår med at skrive og snakke om hvordan vi ønsker klassemiljøet skal være f. eks:

Jeg synes, det er rart, når alle…

 • taler pænt til hinanden.
 • lytter til hinanden.
 • respekterer hinandens forskelligheder
 • taler positivt om andre.
 • er interesseret i hvordan andre har det.
 • deltager aktivt i undervisningen.
 • er forberedt til timerne.
 • er rolige i klassen.
 • hjælper hinanden.

Elevråd:

På Al Salahiyah Skolen har vi et elevråd, som bl.a. arbejder med at lave legepatrulje og indkøb af legeredskaber. De arrangerer den årlige skoleudflugt.

AKT:

AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.

I skoleåret 2018- 2019 er der knyttet 10 lærer til AKT.

Disse lærere hjælper til med at forbedre:

 • Samværet ml. eleven og elevens lærere
 • Klassemiljøet
 • Hjælper eleven med at skabe orden og struktur på skolehverdagen

Dette gøres i gennem samtaler med den enkelte elev og/ eller arrangere et social trænings forløb for hele klassen.

Pusterummet:

Siden skoleåret 2009 – 2010 indrettede vi et lokale, som vi kaldte Pusterummet. Pusterummet var åbent hverdag. 10 elever ad gangen blev tilbudt et forløb over ca. 8 uger. Vi lavede forskellige samarbejdsøvelser, vi havde individuelle samtaler, vi udarbejdede handlingsplaner og vi havde samtaler med forældre og klasselærere.

I skoleåret 2018– 2019 er Pusterummet nu i stedet åbent i skoletid. Dette gøres for at give flere elever tilbuddet, sikre arbejdsroen i klassen, forhindre at eleven ikke sendes ud af klassen uden samtale og uden opfølgning, sikre at eleven stadig får udbytte af undervisningen og sikre at eleven kan komme tilbage til klassen med en følelse af at konflikten er løst.

Pusterummet har åbent i 10 lektioner om ugen.

Der vil blive lavet en opgørelse over hvilke elever, der bliver sendt hhv. i Pusterummet og på kontoret. Hvis den samme elev er blevet sendt ud af klassen for mange gange vil eleven, forældre og klasselærer blive indkaldt til en samtale for at lave en handlingsplan.

Hvad kan forældre gøre?

Forældre kan gøre meget for at opdrage børn til at opføre sig positivt i samværet med andre.

Det er forældrenes ansvar at børnene er udhvilede og mætte og at barnet spiser sundt og får motion. Som forældre bør du være opmærksom på følgende:

 • Børn, der lærer at omgås andre med respekt, er med til at skabe et trygt miljø.
 • Har du mistanke om, at der foregår mobning – tal med læreren om det.
 • Omtale skolen positivt – det smitter.
 • Sund morgenmad og madpakke fremmer indlæring og forebygger konflikter.
 • Udhvilede børn lærer bedst.
 • Leg og motion er sundt, øger indlæringsevnen og giver kammerater.
 • Hjælp dit barn med at huske lektierne gennem hele skoleforløbet.
 • Find dig aldrig i et grimt sprog.
 • Vis interesse for skolen.
 • Deltag i skolens fælles arrangementer.

Vær konsekvent sammen med skolen.

Hvis skolen udfører en konsekvens over for dit barn, er det vigtigt, at du er loyal overfor skolen og støtter konsekvenserne. 

Er du uenig, så kontakt skolen og lad ikke barnet mærke din uenighed.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​