Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kortlægning af vores fysiske, psykiske og æstetiske arbejdsmiljø;

Udeliv:

I Al-Salahiyahs Børnehave er legepladsen en uundværlig ramme for vores daglige aktiviteter. Vores legeplads skal kunne stimulere vores børns sociale udvikling og sprog og skal styrke lysten til at igangsætte nye lege. Vi ønsker at få en legeplads med redskaber og indretning, der indbyder til at man skal kravle, hoppe, balancere og gribe, herigennem bruges og udvikles motoriske færdigheder. Det er vigtigt, at børn bevæger sig og undersøgelser peger på, at indlæring fremmes gennem fysiske aktiviteter. Derfor vægter vi en god og udfordrende legeplads højt, der animerer til leg og bevægelse.

Vi ønsker derfor at udvikle og udbygge vores legeplads, så det kan være medvirkende til en sundere hverdag, hvor børnene får udviklet og udfordret deres sanser og sproglige kompetencer.

Forholdene i dag:

  • Stor naturlegeplads i bæredygtig træ.
  • Gyngestativ
  • 15 løbecykler, 7 cykler.
  • ​1 stor sandkasse
  • Masser af dejlige store træer
  • bålplads af sten
  • og en stor grund – ca. 1660 m2

I forbindelse med vores bålplads har vi også et stort ønske om et bålhus, så vi kan anvende bålpladsen hele året rundt.

Tiltag:

 Herudover har vi planer om at reetablere en urtehave med forældrenes hjælp. Da vi ligger i naturskønne omgivelser tæt ved å og skov, er det vores ønske på sigt at renovere en af de gamle bygninger, der tidligere var lokale for en skovbørnehave, så vi kan opbevare redskaber til at lave naturprojekter. 

Æstetik:

Vi har alle hver vores stil og smag, men det er vigtigt, at vi samarbejder om og tænker i læringsstimulerende og udviklende miljøer rundt omkring i huset. Det er vigtigt, at når nye indkøb foretages, at det er af god kvalitet og at holdbarhed og rengøringsvenlighed medtænkes. Det er ligeledes vigtigt, at der er pædagogiske overvejelser bag indkøbene.Vi laver gerne udstillinger af børnenes produkter og vi sørger for, at det bliver hængt pænt op og bliver taget ned igen efter passende tid. Vi sørger for i fællesskab, at de forskellige informationsmaterialer og plakater ryddes væk, når nyhedsværdien er ovre.

Børneinterviews:

Vi har valgt at arbejde med interviews for for at få en fornemmelse af, hvordan børnene oplever dagligdagen i børnehaven. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag. Vi har brugt nedenstående skema og interviewet alle børn enkeltvis.

​Ud fra de skriftlige svar og gennem de daglige iagttagelser, vil vi konkludere følgende:

Overordnet var børnene meget glade for at komme op og blive ”interviewet” af en voksen, men langt de fleste havde svært ved at svare på alle spørgsmålene, i hvert fald vil de meget gerne svare positivt. Vi håber, at det næste gang bliver nemmere for børnene at forholde sig til spørgsmålene.

Men vi fik dog alligevel et indtryk af (selvfølgelig også ud fra vores daglige betragtninger), at børnene er glade for at komme i børnehaven, har gode venner og er trygge ved de voksne. Vi får mange kram og forældrene fortæller også, at de glæder sig til at komme i børnehave og savner den, hvis de har været syge. Børnene nævnte kun de to faste pædagoger. De synes ikke, vi mangler legetøj, udover at flere synes, at vi skulle have gokarts. De fleste kender til vores regler, men mest det, de ikke må. Vi blev opmærksomme på, at en enkelt skulle hjælpes lidt mere på vej i at etablere venskaber. Vi håber, at hverdagen bliver mere stabil nu, hvor vi er 3 fastansatte, så børnene har flere faste at forholde sig til og ikke for mange vikarer.

Tiltag:

Vi vil gerne arbejde henimod, at vi også udarbejder spørgeskemaer til forældrene, så de kan udtrykke deres mening om børnemiljøet og eventuelt et, som de kan udfylde sammen med børnene. Skemaet skal indeholde følgende overskrifter:Relationer mellem børnene, de voksne i børnehaven, leg og aktiviteter, rammer udendørs, rammer indendørs, sikkerhed, helbred og hygiejne

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​