Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Skolen​

Al-Salahiyah Skolen har en klar og moderat opfattelse af islam, der videregives til eleverne. Der tages skarpt afstand fra alle former for ekstrem bevægelse eller ekstremistiske holdninger. Al-Salahiyah Skolen er et sted, hvor man møder hinanden med gensidig fortrolighed, tillid og respekt. 

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER – FSA

Al-Salahiyah Skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver (FSA). ​

Samarbejde imellem bestyrelse, personale

Vi lægger vægt på et godt samarbejde imellem bestyrelse, personale, forældre og børn, og der bliver taget hensyn til den enkeltes behov og meninger. Et samarbejde, hvor værdigrundlaget er en ligeværdig dialog med åbenhed, ærlighed, respekt og tillid parterne imellem... 

Vi udviser forståelse, tolerance og accept overfor den enkelte og accepterer forskellige synspunkter og forskelligheder, så alle føler sig trygge i fællesskabet. 

Skolens arbejde bygger endvidere på, at familierne inddrages i hverdagen i videst muligt omfang, og at der udvises respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform

​Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand: Mohammad Chaaban

Næstformand: Yasmin Gaith Bahij

Bestyrelsesmedlem: Faten Chehade Chaaban

Bestyrelsesmedlem: Manar Mohammad Kassem

Bestyrelsesmedlem: Ayman El-Kassem

Bestyrelses arbejde og bestyrelsesmedlemmer​

Skolens styrelse mødes mindst 5 gange om året.
Vi beskæftiger os med en lang række sager vedrørende skolens daglige virksomhed. Det kan f.eks. være aktiviteter, økonomi, fagplaner, undervisningstimetal, SFO, bygningsvedligeholdelse, kommende lovforslag, rygepolitik, mobbepolitik, undervisningsmiljø og arbejdspladsmiljø. Bestyrelsen behandler gerne forslag og ideer fra forældre, elever og lærer.
Der er stor gennemsigtighed i vores samarbejde med skolens ledelse og øvrige ansatte. Repræsentanter for styrelsen deltager i medarbejder rådsmøder og skolens pædagogiske møder. Ledelsen og repræsentanter for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder.
Undervisningen og pædagogiske forhold har skolelederen ansvar for over for undervisningsministeriet og styrelsen. Ofte inddrages styrelsen også i sådanne emner.

Hvad er årsmødet?

Styrelsen afholder årsmøde for alle forældre og medarbejdere inden udgangen af april måned. Her aflægger formanden beretning om skolens forhold, samt styrelsens beslutninger og overvejelser. Skolens økonomi fremlægges til orientering og det er på årsmødet nye styrelsesmedlemmer vælges.

På årsmødet har skolekredsens medlemmer mulighed for at tage emner op, som de ønsker belyst eller fremkomme med forslag, som de ønsker at styrelsen skal behandle. Derfor er det vigtigt at møde op og gøre sin indflydelse gældende samt vælge styrelsesmedlemmer, der repræsenterer dine synspunkter.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​