Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​                                                                                         Frirummet

Onsdag den 4.marts 2020 kom jeg (Pædagogisk konsulent Josefine Weng) ud på Al-Salahiyah Skolen og afholdt en Frirumsworkshop.

Workshoppen varer 3-4 timer og omdrejningspunktet for den er, som du nok er bekendt med, vores demokratiske samtale – herunder vigtigheden af at bidrage med sine meninger og turde at diskutere det, vi ikke er enige om.

For at skabe engagement og fremdrift i de tre til fire timer, workshoppen varer, har vi skabt en fiktiv ramme – en fortælling, som hele dagen kommer til at kredse om. Som en del af fortællingen vil eleverne løbende blive udsat for forskellige øvelser og skulle arbejde med dilemmaer. For at få workshoppen til at fungere fra starten, er det vigtigt at den fiktive ramme forbliver en hemmelighed for eleverne, som de først får løftet sløret for, når vi går i gang. Til gengæld er det essentielt at den/de lærere, der deltager i workshoppen, kender til baggrundsfortællingen, inden vi går i gang.

Den fiktive ramme for workshoppen:

’Siden sommerferien har jeres skole deltaget i et eksperiment, hvor alle lærere har været skiftet ud med meget vellignende robot-lærere. Robotlærerne har til formål at minimere kritiske spørgsmål, debat og elevernes egne holdninger, fordi det nedsætter læringsudbyttet. Robotlærerne har overvåget eleverne ned til mindste detalje – selv deres stile og samtaler er blevet gennemgået, for at indsamle information om, hvordan man bedst muligt minimerer elevernes selvstændige holdninger. Eksperimentets formål er at minimere uenighed og kritisk debat i hele samfundet, så vi i højere grad kan løse verdens udfordringer effektivt.’

Den fiktive ramme lægger op til flere dilemmaer fx: Hvorfor er kritiske spørgsmål og debat en vigtig hjørnesten i vores demokrati? Hvor meget af vores personlige frihed vil vi gå på kompromis med, for at løse udfordringer i fællesskab? Og hvordan etablerer og fastholder vi muligheder for, at alle kan tage del i den demokratiske samtale?

Vi arbejder inden for den fiktive ramme i ca. 3 timer og efterfølgende samler vi op med eleverne i 20-30 minutter, hvor vi diskuterer, hvad vi oplevede og hvilke refleksioner workshoppen har sat i gang.

Din rolle som lærer på workshoppen:

På workshoppen vil eleverne jo først og fremmest få afsløret, at du og de andre lærere på skolen siden sommerferien i virkeligheden har været robotter. Det vil der givetvis komme noget sjovt ud af, og jeg håber, du er med på den leg. Din primære rolle på workshoppen vil være at hjælpe til med at holde styr på tropperne i forbindelse med pauser og ”skift” fra én øvelse til en anden. Derudover forventer jeg, at du løbende hjælper de grupper af elever, der går i stå eller har opklarende spørgsmål til øvelserne osv. Det samme gør jeg.

​​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​