Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

                             Personalesamarbejde i Al-Salahiyahs børnehave

Arbejdsmiljø:

Vi vil gerne at Al – Salahiyahs børnehave skal være et dejligt sted at arbejde og et godt, inspirerende og tillidsfuldt arbejdsmiljø betyder meget for os.

Vi ønsker:

  • En åben og ærlig dialog•Ansvarlighed i forhold til arbejdsopgaven
  • At det er i orden at undre sig og stille spørgsmål til egne og andres handlinger
  • At vi accepterer hinandens arbejdsmetoder, så længe det er indenfor rammerne af den overordnede pædagogik
  • At vi viser interesse for hinanden
  • At vi kan forvente et vist engagement blandt kollegerne
  • At vi har en god omgangstone og er bevidste om, hvordan vi taler til hinanden og til børnene
  • At vi bevidst anvender ros og anerkendelse som pædagogisk metode
  • At vi respekterer hinandens forskelligheder og baggrunde
  • At vi informerer hinanden om, hvis der er nye vigtige oplysninger vedr. et barn.

Arbejdsopgaver

Vi har arbejdstidsaftaler og funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere og ellers deler vi de praktiske arbejdsopgaver i dagligdagen mellem os under hensyntagen til vores faste og individuelle arbejdsaftaler. Det betyder, at vi deles om og skiftes til dække bord og rydde af bordet, tømme opvaskemaskine, sætte vask over, feje, skifte ble, handle ind med børn, lave dej osv. Herudover skiftes vi til at stå for højtlæsning og sange ved frugtspisning. Vi hjælper og tager hensyn til hinanden og den, der lukker sørger for, at der er ryddeligt og stillet parat til morgenmad.​

MUS – samtaler

Alle medarbejdere har en årlig samtale med afdelingsleder og skoleleder. Samtalen er fokuseret og målrettet på den faglige udvikling i forhold til institutionens behov og trivslen på arbejdspladsen. Forud for mødet får medarbejderen spørgeskema tilsendt, som danner grundlag for samtalen.

Efteruddannelse og kurser

Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere indhenter ny viden og får inspiration ved løbende at deltage i relevante kurser og temadage. Vi vil arbejde på at en få pulje til relevant efteruddannelse. Vi vil hvert år have 2 pædagogiske dage, hvoraf vi enten kan samarbejde med skoledelen eller vi kan tage os tid til at gennemgå væsentlige emner kun vedr. børnehaven eller få inspiration udefra gennem oplægsholder. Vi orienterer gerne hinanden om aktuelle og relevante foredrag.

Skriftlighed ud af huset

Som tommelfingerregel er afdelingslederen ansvarlig for vores ansigt udadtil og vil derfor gernegodkende de breve og dokumenter, der udgår fra børnehaven.

Børnehavens fysiske rammer og udtryk

Vi har alle vores egen stil og smag, men det er vigtigt, at vi samarbejder om og tænker i læringsstimulerende og udviklende miljøer rundt omkring i huset. Det er vigtigt, at når nye indkøb foretages, at det er af god kvalitet og at holdbarhed og rengøringsvenlighed medtænkes. Det er ligeledes vigtigt, at der har været pædagogiske overvejelser bag indkøbene.Vi laver gerne udstillinger af børnenes produkter og vi sørger for, at det bliver hængt pænt op og bliver taget ned igen efter passende tid. Vi sørger for i fællesskab, at de forskellige informationsmaterialer og plakater ryddes væk, når nyhedsværdien er ovre.

Sygdom

Sygemelding: Ved sygdom ringer vi om morgenen inden kl. 7.00. Er det vedkommende, der åbner børnehaven, der er syg, ringes der så vidt muligt til afdelingsleder dagen før (så tidligt som muligt).Raskmelding: Ved raskmelding ringes der dagen før inden kl. 15.00.

Pædagogisk personale

Ansat pr. 1. august 2023

Sahar Kachkouch: afdelingsleder

Aynur Cavdar: pædagog 

Eliif Garga: pædagog 

Samar Mohammad, pædagog

​Songül Øcalan, Pædagogisk assistent

Mariam Ali:  pædagogmedhjælper 

Sumaya Elmi, pædagogmedhjælper

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​