Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​                                          Røgfri politik for elever, ansatte og gæster ved Al-Salahiyah Skolen

Formålet med indsatsen er, at:

  • Ingen elever lærer at ryge i skolen
  • ​Ingen elever eller ansatte udsættes for passiv rygning eller oplever synlig rygning i løbet af en skoledag
  • ​Skolen etablerer rammer, der fremmer elever og ansattes sundhed og trivsel, herunder beskytter elever mod rygestart

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Reglen gælder både på skolen og uden for skolen. Røgfri skoletid indføres for at undgå at unge begynder at ryge, fordi de ser andre elever ryge i løbet af skoledagen.

Elementer

Med indførsel af røgfri skoletid er Al-Salahiyah Skolen totalt røgfri i hele skoletiden for både ansatte, elever og gæster, og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på skolen. Der må ikke ryges eller bruges substitutter, såsom snus, e-cigaret o.a., hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt.

Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter målrettet eleverne:

  • Hjælp til rygestop i skoletiden
  • Synlig kommunikation om røgfri skoletid

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning

Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge:

  • Mundtlig advarsel: mundtlig advarsel af skolelederen og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven – Overtrædelsen registreres i elevsag
  • Støtte: samtale med én af skolens rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. – Samtalen registreres i elevsag
  • Skriftlig advarsel: samtale med én af skolens rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. – Samtalen registreres i elevsag
  • Midlertidig bortvisning: Fjerde gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med skolelederen med henblik på midlertidig bortvisning i op til 5 dage – Registreres i elevsag
  • Permanent Bortvisning: Femte gang reglen overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen

Rolle- og ansvarsfordeling ifm. røgfri skoletid

·​Alle skolens ansatte har et medansvar ift. at håndhæve røgfri skoletid

·​I tilfælde hvor ansatte ser elever, der ryger i skoletiden, skal den ansatte reagerer. Alle skolens ansatte skal benytte sig af ovenstående sanktionering: ’1. Mundtlig advarsel: mundtlig advarsel af skolelederen og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven – Overtrædelsen registreres i elevsag’​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​