Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Al-Salahiyah Skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver (FSA). Nedenstående oversigt viser prøveordningen for 9. klasse vedrørende bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag i skoleåret 2021/2022​

​Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Find din skole på nedenstående links

Tryk på linket for at læse om den

Overgangsfrekvens til anden uddannelse & Undervisningseffekten

Find din skoles undervisningseffekten

Søg efter din skole, kommune eller undervisningseffekt nedenfor

Bemærk at undervisningseffekt forkortes UE i tabellen, og at privatskole, folkeskole og efterskole forkortes henholdsvis P, F og E under kolonnen "Type".

Hvad fortæller tallet for undervisningseffekt?

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Beregning af undervisningseffekt

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. 

På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal, jfr. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (løbende).

Skoler med samme undervisningseffekt har samme rang, samt vil en skoles rang afhænge af, hvor mange skoler der har en højere undervisningseffekt.

Find din skole på nedenstående links

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​