Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Al-Salahiyah Skolen

Al-Salahiyah Skolen blev oprettet i 1998 og er en flersproget dansk friskole. Vi har ca. 180 elever fra bh. klasse til og med 9. klasse. Desuden har vi SFO-ordning og en børnehave.
Skolen ønsker gennem sin undervisning at skærpe elevernes bevidsthed omkring og styrke deres refleksioner over betydningen og konsekvenserne af to-kulturel identitet, således at eleverne kan tage stilling til og definere deres egen tværkulturelle identitet og ikke føler sig splittede mellem de to eller flere kulturelle og religiøse fora.
Skolen, i samarbejde med forældrene, vil bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med den islamiske religion uden nogen form for ekstremisme.
Skolen vil tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en muslimsk identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til omverdenen, herunder sikre at børnene bliver i stand til at kommunikere på dansk.
Skolen har en klar og moderat opfattelse af islam og det er denne, der videregives til eleverne. Der tages skarpt afstand fra alle former for ekstrem bevægelse eller ekstremistiske holdninger, og det er skolens mål at eleverne tilegner sig viden om den rette opfattelse af islam samt viden om ekstremistiske grupper eller bevægelser, således at de kan skelne mellem moderate og ekstremister.
Det er vigtigt for os at børnene, forældrene og lærerne mødes op.
Forældrene spiller en stor rolle i skolens liv, og det er forældrenes opgave at fastholde skolens grundholdning og tradition.

Skolen skal hjælpe børnene til at se livets muligheder, derfor lægger vi stor vægt på elevernes medansvarlighed for skolens hverdag, familien og samfund.
Al-Salahiyah Skolen lægger vægt på et godt samarbejde mellem bestyrelse, personale, forældre og børn, og der bliver taget hensyn til den enkeltes behov og meninger. Et samarbejde, hvor værdigrundlaget er en ligeværdig dialog med åbenhed, ærlighed, respekt og tillid parterne imellem.
Vi udviser forståelse, tolerance og accept overfor den enkelte og accepterer forskellige synspunkter og forskelligheder, så alle føler sig trygge i fællesskabet. Skolens arbejde bygger endvidere på, at familierne inddrages i hverdagen i videst muligt omfang, og at der udvises respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform.
Hvis ikke du finder, hvad du søger på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​