Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Inklusion på Al-Salahiyah Skolen

Vi skal blandt andet arbejde med udviklingen af en fælles strategi for inklusion, undervisningsmetoder, hvor eleverne underviser hinanden eller vejledning til de enkelte lærere fra ressourcepersoner med særlig specialpædagogisk viden.

Inklusion kan styrke elever med særlige behov og de øvrige elevers undervisning.

De syv strategier er:

  1. Undervisning for alle – tilpas undervisning til alle elever, blandt andet om tilpasningen af pensum, undervisningsmetoder og evalueringsteknikker
  2. ​Fælles værdigrundlag, som er kendt og accepteret af alle medarbejdere. Det er vigtigt, at alle kender til skolens strategi for inklusion. Det er særligt vigtigt, at lærerne støtter op om den.
  3. Pædagogiske tilgange, som for eksempel samlede støtteplaner og team støtte
  4. Tolærerordning (CL), herunder hvordan de to lærere støtter hinanden i undervisningen
  5. Lærerassistenter, herunder hvilken rolle lærerassistenter bedst varetager
  6. Elevformidling, hvor elever underviser hinanden under lærerens supervision
  7. Til sidst beskrives indsatser rettet særligt mod elever med ADHD/ADHD-lignende diagnoser (brug PPR.)

​Inkluderende undervisning forudsætter: V + P + 3T + A + S + L

Hvor:

V = Værdigrundlag: skoler, der ønsker at udvikle sig i en inkluderende retning, tager udgangspunkt i fælles værdier, som er kendte og accepterede af alle medarbejdere.

P = Placering:elever med særlige behov skal inkluderes i en alderssvarende almenklasse

3T = Tilpasset pensum, Tilpasset evaluering/vurdering, Tilpasset undervisning:

Skal inklusion af elever med særlige behov i almenklasser lykkes, er det afgørende, at pensum er tilpasset alle elever.Tilpasset evaluering er også væsentlig.

Pensum kan differentieres indenfor det samme emne.

Fx i stavning:

Trin1: lærerne vurderer, om eleverne kan arbejde på samme niveau som deres klassekammerater.

Trin 2: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger (fx færre ord/LIGHT VERSION).

Trin 3: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger og materialer (fx matche ord med billeder).

Trin 4: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger (fx ved at benytte ord, som eleverne kan relatere sig til i forhold til deres omgivelser).

Trin 5: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede materialer (fx et staveprogram til computer).

Trin 6: eleverne kan måske udføre en anden, men parallel aktivitet (fx lære at anvende et computerprogram med stavekontrol).

Trin 7: eleverne kan måske udføre en praktisk og funktionel aktivitet med støtte (fx spille stavespil, evt. med støtte fra en klassekammerat).

A = Accept:For at inkluderende undervisning skal lykkes, kræver det en accept fra lærere, elever og forældre af, at elever med særlige behov skal modtage deres undervisning i almenklassen

S = Støtte: samarbejde i team er primært, at lærere, forældre og andre professionelle fx psykologer, konsulenter m.fl. skal samarbejde om løsning af undervisningsopgaver

L = Ledelse:Det er ledelsens ansvar at sikre, at alle ansatte har et kendskab til og kan forklare de fælles værdier, skolen bygger sin udvikling af en inkluderende praksis på. Det er endvidere ledelsens ansvar at sikre, at de forskellige inklusionstiltag implementeres rigtigt og ordentligt.

Alle ovenstående faktorer er væsentlige i forhold til, om inklusion skal lykkes.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​