Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Praktisk information​

​Her er samlet alle de praktiske oplysninger, som det er vigtigt at kende, når man er startet i børnehaven. Vi har forsøgt at samle det i alfabetisk orden. Læs venligst igennem og kommentere gerne, såfremt I mener der mangler noget eller er uenige.​

​Indskrivning

Indskrivning finder sted her på hjemmesiden ved hjælp af formularen på denne side.

Indmeldelsesgebyr ved optagelse

Der indbetales et indmeldelsesgebyr på kr 250, når barnet er endeligt optaget. Her vil I modtage et brev om optagelsen og bekræfte, at I stadig ønsker jeres barn optaget hos os.

Det er vigtigt at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende.

Pga. ventelister anbefales det at indskrive i meget god tid, inden barnet skal begynde i børnehaven.

Takster 2023

2 år og 10 måneder
Fuldtid: Kr. 1.960

Deltid 30 timer: Kr. 1.665 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov) 

Allergi

Hvis jeres barn har en eller anden form for allergi eller er overfølsom overfor bestemte madvarer, er det vigtigt, at I giver os besked, så vi kan tage de nødvendige hensyn til barnet i det daglige. Der skal medbringes lægeattest, der dokumenterer allergien.

Bestyrelse

Vi er under skolens bestyrelse, men vi har et forældreråd, der vælges hvert år i april måned på et forældremøde.Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at børnehaven bliver drevet efter børnehavens værdigrundlag, og forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens aktiviteter og hverdag.

Bleer

Hvis Jeres barn stadig bruger ble, skal I selv medbringe disse.

Ferie

Hvert år når feriesæsonen/højtiderne nærmer sig, vil vi gerne have at I orienterer os, om I holder ferie. Det er en stor hjælp for os at vide på forhånd, om jeres barn kommer eller holder fri. På den måde kan vi bruge vores sparsomme ressourcer bedst muligt.

Forældremøder

Vi afholder faste to forældremøder om året.

Forældresamtaler

Når et barn har gået ca. 3 mdr. i børnehaven får forældrene tilbudt en samtale, hvor vi sammen gennemgår, hvordan barnet er faldet til i institutionen. Man kan selvfølgelig altid bede om en samtale, når man har behov for det. Vi vil ligeledes altid henvende os, hvis vi skønner at der er brug for en samtale.

Frugtordning.

I børnehaven er der etableret en forældrebetalt frugtordning.

Indesko

Vi vil gerne at alle børn har hjemmesko på hele året, da det er med til at nedbringe lydniveauet. Husk at sætte navn i, så I/vi ikke skal bruge unødig tid på at lede efter hjemmesko.

Journal

Vi har journal på alle børnene. Her har vi oplysninger om fødselsdato, adresse, telefon hjemme og på den eller de, der kan kontaktes i tilfælde af sygdom, samt eventuelt oplysninger om specielle ting, der skal tages hensyn til for det enkelte barn. I forbindelse med visse aktiviteter skal forældrene desuden specifikt give tilladelse til at deres barn må deltage. Det er selvfølgelig vigtigt at I altid giver os besked, hvis der sker ændringer i disse oplysninger. Hvis I flytter, skifter arbejde eller mobil nr. hvis barnet har fået nye vaccinationer (f. eks. stivkrampe) - hvis barnet har fået allergi eller vist penicillin overfølsomhed eller lignende. Journalerne er selvfølgelig kun tilgængelige for personalet.

Lukkedage

Vi har to pædagogiske dage for personalet hvert år. Disse dage bliver meldt ud i august måned. Vi holder fri på offentlige fridage samt på muslimske helligdage.

Morgenmad

Der serveres morgenmad i børnehaven mellem kl. 7:00 - 8:00. Forældre er her velkomne til at få kaffe og brød sammen med deres barn.

Oprydning

Vi opmuntrer altid børnene til selv at deltage i oprydningen i løbet af dagen. Det er en god ide, når I henter barnet, at støtte og hjælpe det med oprydning.

Opgaver:

Vi vil løbende arbejde med forskellige temaer, hvor vi arbejder med at optimere ordforråd og begreber. Vi skriver ord op på tavlen, som vi gerne vil have, I snakker med børnene om derhjemme, både på dansk og på barnets modersmål.

Telefon Pædagogisk, psykologisk rådgivning

Vi samarbejder med P.P.R. (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Det vil sige fysioterapeut, talepædagog og psykolog. Vi kan bruge disse til råd og vejledning. Hvis fysioterapeuten, talepædagogen eller psykologen skal ind og give råd og vejledning i forhold til et konkret barn, vil det altid ske i samråd med de respektive forældre.

Sikkerhed

Vi har en sikkerhedsrepræsentant, Ali Chaaban, der er ansat i skoledelen. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på sikkerheden og modtager gerne gode råd og oplysninger om eventuelle oversete mangler.


Slik

Slik og søde sager må ikke medbringes i børnehaven.

Sprog:

Vi ønsker, at børnene bliver stærke i det danske sprog og har særlig fokus på dette i alt, hvad vi laver. Derudover tager vi et kærligt hensyn til barnets modersmål og vi vil gerne bidrage med at udvikle det arabiske sprog i skrift og tale. Det gør vi bl.a. ved, at første skolebørnene har en "lege undervisning" i det arabiske sprog, hvor de leger med arabiske bogstaver og synger arabiske sange 1 gang ugentlig og at vi i øvrigt også har ansat personale, der taler arabisk.

Tavshedspligt

Hovedprincippet er, at der er tavshedspligt, når det er nødvendigt, at hemmeligholde oplysninger af hensyn til enkeltpersoners interesse i at beskytte deres private forhold. I nogle situationer må oplysninger videregives, men kun hvor det er berettiget. Uberettiget videregivelse er strafbart. Vi vil understrege, at tavshedspligten skal betyde en tryghed for Jer som forældre. Vi vil gerne hjælpe/vejlede i løsning af såvel små som store problemer. For at det kan foregå, skal I derfor vide, at disse forhold ikke "debatteres" med andre. Tavshedspligten gælder ligeledes arbejdet i bestyrelsen.

Vaccination

Alle forældre skal udfylde en særlig blanket vedr. barnet vaccinationer.

Beskeder

Sker der ændringer i barnets liv, er det vigtigt, at I meddeler os det, så vi er opmærksomme på, hvorfor barnet måske ændrer adfærd. Beskeder i dagligdagen vedrørende hvem der henter eller lignende, giver I til den voksne, der tager imod barnet.​

Billeddokumentation

Vi forsøger løbende at dokumentere børnenes dagligdag i børnehaven, som vi fremviser i billedramme.

Børnesygdomme

De fleste børn bliver nu vaccineret mod kighoste og mod mæslinger, fåresyge og røde hunde med MFR vaccinen. Vi kan dog stadigvæk risikere enkelte tilfælde af disse sygdomme, ligesom skarlagensfeber og skoldkopper kan forekomme. Når vi har et tilfælde af en børnesygdom, sætter vi et opslag op til orientering for forældrene, så I kan være opmærksomme på symptomer hos jeres børn. Hvis I er i tvivl om behandling og om hvor længe barnet skal blive hjemme i forbindelse med børnesygdomme, kan I henvende jer til os eller til jeres læge.


Forældredeltagelse

Børnenes forældre er selvfølgelig altid meget velkomne til at deltage i vores dagligdag. Specielt når børnene starter i institutionen, kan det føles trygt, når far eller mor er med de første dage - men skulle I på et senere tidspunkt have en fridag, som I har lyst til at tilbringe sammen med jeres barn i børnehaven, er I velkomne til det.


Fridage

Det er rart for os at vide, hvis jeres barn holder en fridag. Vi vil helst have beskeden inden kl. 9 - mest af hensyn til planlægning af dagens videre forløb.

Goddag og farvel

Når I afleverer Jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at I sørger for at få sagt farvel til barnet. De fleste børn holder af, at der er et lille ritual omkring afskeden. Når ritualet er overstået, er barnet klar til at gå i gang med legen og er nu indstillet på, at far og /eller mor er gået. Nogle børn vil helst vinke farvel med en voksen, andre vil helst vinke alene.

Informationer

Vi skriver informationer på tavlen i gangen. Ligeledes viser vi jævnligt fotos fra hverdagen, hvor der også ligger periodeplaner og ugeplaner. Herudover bruger vi SMS for beskeder.

Kostpolitik

Vi serverer morgenmad fra åbningstid til kl. 8:30 (hjemmelavede økologiske boller, ost pålæg, smør, havregryn og cornflakes,mælk og vand) og frugt og grønt til formiddag. Vi forventer, at børnene har en sund madpakke med og til fester og begivenheder må barnet medbringe sunde kager eller frugtspyd, efter aftale med personalet.

Vi ønsker ikke at man medbringer følgende i børnenes madpakke. Danone, yoghurt, mælkesnitter, kage, slik, saftevand, juice og anbefaler at hvidt brød reduceres. 


Legepladsen

Der er aldrig børn ude på vores legeplads uden opsyn.


Medicin

Vi giver ikke medicin i børnehaven med mindre, vi har indgået særlig aftale. I forbindelse med kortvarige sygdomsforløb, kan vi ikke påtage os at give medicin, mens børnene er i daginstitution. Vær selv opmærksom på dette ved f. eks. penicillinkure.

Mødetider

Generelt er det en god ide at være her senest 9:00, så barnet ikke oplever at komme for sent til dagens aktiviteter. Det kan også være sværere at komme i gang med at lege, hvis alle de andre børn har været i gang længe.Vi kalder tidsrummet 9.30-11.00 for FORDYBELSESTID for at understrege at det er vores primære mål for dette tidsrum.På turdage er mødetidspunktet annonceret senest dagen før. En opfordring skal være at I ringer og fortæller os hvis I kommer senere af en eller anden grund.


Parkering

Vi henstiller til at I parkerer på den store parkeringsplads og ikke lige ud for børnehaven.

Påklædning

Børnene skal altid selv have det tøj med, der bliver behov for i løbet af dagen. Vi bestræber os på, at børnene kommer meget ud, og derfor er det vigtigt, at de også har overtøj med, der egner sig til at lege ude - og tage på ture i.Behovet for tøj, ude som inde ændrer sig gennem året. Når vi kan se, at garderoberne trænger til at justeres efter årstiden, hænger vi et opslag op om, hvad det nu er, der er behov for. Vær selv opmærksom på dette.

Skiftetøj

Hvert barn har en kasse i garderoben. Husk jævnligt at tjekke tøjet. Det er en god idé, at skrive navn i tøjet.

Solpolitik

Vi lægger vægt på, at børnene kommer så meget ud som muligt. I forårs- og sommerperioden, hvor solen er meget skarp ved huden, beder vi jer om at smøre børnene ind i solcreme hjemmefra om morgenen. Vi giver dem et ekstra lag på om eftermiddagen med solcreme faktor 15. Hvis andet ønskes skal det medbringes hjemmefra.

Sygdom

Hvis et barn virker sygt/sløj, mens det er hos os, vurderer vi, hvorvidt barnet skal afhentes. Når vi mener, at barnet har bedst af det, kontakter vi forældrene, så de kan hente barnet.Det er en anderledes krævende dagligdag for et lille barn, at skulle være i institution, hvor voksne ressourcerne er begrænsede, end at gå derhjemme. Derfor er det vigtigt, at barnet bliver rigtig raskt, inden det starter i institutionen igen. Hvis I ved, at jeres barn kommer til at være væk fra børnehaven i et stykke tid p.g.a. sygdom, vil vi gerne vide det. Ved sygdom er det almentilstanden frem for temperaturen, der afgør, om vi kontakter jer.

Test/evaluering

Vi foretager løbende tests, evaluering og sprogscreening. Vi bruger Rambøll sprogtest og skriver evaluering 1 gang årligt udfra de 6 læreplaner. Vi laver børneinterview, hvor vi undersøger børnenes trivsel.

Telefon

​Al Salahiyahs Børnehave: 31 18 21 43

Al Salahiyah skolen: 31 18 21 41

Afdelingsleder Sahar Kachkouch

Åbningstider

Åbningstiden er mandag til torsdag 06:30 -16:30

fredag: 06:30- 16:15​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​