Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udfra skolens overbevisning om, at ved orden kan succes og fremgang opnås, fremlægges følgende ordensregler, som I bedes venligst læse omhyggeligt, og rette jer efter.

 • Oplys skolen om de relevante sager om barnet, som I synes skolen bør vide.
 • Ring eller henvend jer (efter aftale) til skolen, hvis I har bemærkninger.
 • Meddel skolen skriftligt og i god tid, hvis I vil lade barnet holde fri.
 • Forsyn barnet med skriftlig tilladelse, hvis I vil lade barnet forlade skolen før skoledagen er slut.
 • Sørg for at komme til tiden for at hente jeres barn.
 • Reagere på skolens bemærkninger, eller hvis I bliver indkaldt til møde.
 • Betal skolepengene til tiden.
 • Tilbagesendt de blanketter, som I bliver bedt om at udfylde inden de fastsatte frister. Postmapper udleveres til alle børn, disse skal checkes hver dag.

Generelle Instruktioner

​Som det er velkendt, er skole-hjem samarbejdet vigtigt for at udvikle barnets standpunkt til det bedre. Som det er også velkendt kan skolen alene ikke hjælpe barnet, derfor fremlægges følgende generelle instruktioner, som vi synes, I bør gøre derhjemme.

 • Forsyn barnet med skolematerialer, og sørg for, at de ligger i barnets skoletaske for hver skoledag.
 • Hjælp barnet med at have orden med sin skoletaske, og hvilke bøger der skal medbringes til skolen, og husk at checke jeres barns postmappe hver dag.
 • Hjælp barnet med sine lektier.
 • Sørg for, at der er behageligt læsemiljø, når barnet laver sine lektier, og lad barnets små søskende ikke forstyrre ham/hende eller pille i hans/hendes bøger.
 • Sørg for at barnets beklædning er passende henholdsvis til fagene.
 • Send barnet i god tid til skolen, og barnet skal ikke sendes på skolen i tilfælde af sygdom.
 • Vær sikker på, at barnet har spist sin morgenmad, og send en sund madpakke med
 • Lad madpakken og bøgerne være adskilt fra hinanden i skoletasken.
 • Gør orden i barnets tid - hvornår der er læsetid, legetid, hviletid osv.
 • Send barnet tidligt i seng.
 • Fortæl barnet, at det er vigtigt at være stille i klassen, ikke forstyrre de andre, ikke blande sig i ting, der ikke kommer ham/hende ved, ikke spille tid ved leg og unødvendig snak i timerne, koncentrere sig i timen, tage hensyn til andres følelser, og være seriøs.
 • Lad barnet se passende danske og arabiske børneprogrammer på TV/Video, eller låne passende børnebøger fra biblioteket.
 • Ikke sende mange penge med barnet til skolen.
 • Giv børnene mulighed for at deltage i passende fritidsaktiviteter, hvor de kan praktisere sproget.
 • Forklar børnene, at de skal opføre sig pænt over for deres kammerater og lærere samt opføre sig på passende måde, når de er på udflugter således, at de ikke fornærmer og generer deres omgivelser.​

Instruktioner til forældre

Konstruktiv og vejledende dialog

Med det mener vi, at forældrene bør/kan:

 • sørge for at eleven forstår/indse sine fejl ved at diskutere tingene med ham/hende.
 • guide eleven til at drage konklusioner
 • hjælpe eleven med at selv finde på løsninger ved evt. at foreslå forskellige løsningsmodeller som eleven kan vælge imellem
 • give eleven mulighed for at udtrykke sine meninger og følelser
 • indleve sig i elevens problemer og ikke forkaste dem
 • værdsætte eleven og accepterer ham/hende som han/hun er.
 • ikke stille krav som eleven ikke kan klare

Interesse for elevens skolegang – det faglige og sociale

Med det mener vi, at forældrene skal:

 • sørge for et godt læsemiljø i hjemmet
 • rose eleven ved det han/hun laver godt.
 • spørge interesserende af og til om hvordan det går med ham/hende i skolen fagligt og socialt. F.eks. om eleven har venner, glad for at gå i skolen osv.
 • ​kigge med interesse på elevens produktioner, bøger osv. selvom man ikke forstår indholdet.
 • ​sammen med eleven købe, låne bøger eller se Tv-programmer.
 • ​spørge eleven efter f.eks. en tur, udflugt eller emneuge hvordan det var gået
 • ikke være kontrollerende men vejledende
 • hjælpe eleven med at få orden på sine ting
 • spørge om hvordan det var gået ved prøver
 • få elevens søskende at vise hensyn når eleven laver sine lektier

Konstruktiv vejledning - Omgangsform med andre

Med det mener vi, at forældrene skal:

 • diskutere med eleven hvordan man kan være en god kammerat
 • diskutere med eleven hvordan man kan være en god elev, og hvordan man kan bidrage til en god skole og klasse
 • forklare eleven hvad værdier er f.eks. respekt, hensyntagen, indlevelse i andres følelser osv.
 • ikke opfordre eleven til at bruge voldelige metoder
 • ​fortælle eleven hvad man kan gøre hvis han/hun har problemer med andre.

Lektiehjælp og opfølgning

Med det mener vi, at forældrene skal:

 • sikre sig at eleven har lavet sine lektier eller mindst har forsøgt at lave dem
 • sikre sig at eleven har ordnet sine bøger og andre materialer til næste dag
 • følge op på skolens henvendelser ved f.eks. manglende lektielæsning
 • hjælpe eleven med at huske sine lektier og forberedelser til f.eks. prøver
 • ​jævnligt kigge i lektiebogen og skoletasken

Læsemiljø

Med det mener vi, at forældrene skal:

 • sørge for at der er ro omkring eleven, når han/hun laver lektier.
 • afsætte et sted, hvor eleven kan bevare sine ting væk fra sine små søskende.
 • hjælpe eleven med at indrette læsehjørnet med f.eks. plakater osv.

​​

I øvrigt

 • Forklarer forældrene hvad medansvar for egen læring er??
 • Hvad er det vi lægger vægt på.
 • Forældrene skal vide at børn er forskellige og har forskellige forudsætninger og behov. Derfor skal de ikke forvente at alle kan det samme, og dermed skal ikke stille uoverkommelige krav til deres børn. De skal give tilstrækkelig tid til deres børn og prioriterer børnenes skolegang højt.

Vær med i et Klasseforældreråd

Så kan DU være med til at DIT barns klasse har det godt

Hvad er et klasseforældreråd?

Det er en gruppe på 2-5 forældre, der kunne tænke sig at være med til at skabe et godt sammenhold mellem klassens børn, deres forældre og klassens lærere.

Hvornår vælges/dannes

 

Klasseforældrerådet?

I løbet af skoleårets første 2 måneder vil skolelederen indkalde til forældremøde. På dette møde vil der blandt andet blive nedsat et klasseforældreråd.

Klasseforældrerådet sidder i ét skoleår; året efter vælges et nyt.

Hvad er klasseforældrerådets opgaver?

I løbet af et skoleår laver klasseforældrerådet et arrangement for klassens børn, forældre og lærere.

Hvilke arrangementer kan man lave?

Forældrerådet bestemmer selv, hvilket arrangement der skal laves, men her er nogle ideer:

 • Klassefest på skolen
 • Grillfest
 • Udflugt med madkurv

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​