Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et helhedsorienteret forløb/Kritisk tænkning

Et helhedsorienteret forløb indebærer:

  • En indledende workshopdag med læringskonsulenter og de andre institutioner i jeres område, som også indgår i et helhedsorienteret forløb. Workshoppen afholdes i Hovedstadsområdet og omkring Aarhus i august 2019 – vi vender tilbage snarest muligt med den præcise dato og afholdelsessted. Formålet med workshoppen er at sætte mål og diskutere relevante indsatser i de enkelte forløb samt at udveksle inspiration, viden og erfaringer på tværs af forløbene. Vi anbefaler, at I møder med mindst tre personer fra jeres institution, herunder en lederrepræsentant. I tilmelder jer direkte til jeres læringskonsulent.

  • Kompetenceudviklingskurser til jeres medarbejdere. På kurserne kan I få efteruddannet jeres pædagoger, lærere og undervisere i at arbejde målrettet med demokrati og medborgerskab, kritisk tænkning, dialog om kontroversielle emner og meget mere. Vi anbefaler, at I sender relevante medarbejdere afsted, idet kurserne giver stor viden og handlekompetence for det videre arbejde lokalt hos jer. I kan allerede nu tilmelde jer kurserne. Læs mere om de forskellige kurser og tilmeld jer her: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/demokrati-og-medborgerskabDemokrati og medborgerskab

  • ​15 timer med to læringskonsulenter på jeres lokale institution. Timerne kan bruges til udviklings- og sparringsmøder hos jer, konkrete oplæg om viden og praksis til jeres personalegruppe og/eller til møder med udvalgte medarbejdere/team eller til andre tiltag, som aftales sammen med jer ud fra jeres lokale ønsker og behov. Læringskonsulent Anne Nybo vil være jeres faste tovholder i hele samarbejdsperioden og vil kontakte jer hurtigst muligt.

  • ​Mulighed for deltagelse i vores landsdækkende arrangementer samt mulighed for netværksdannelse undervejs. Der vil være to arrangementer i det kommende skoleår, og I vil få nærmere besked om disse.

Skolens læringskonsulenter

Det bliver mig (Anne), sammen med min kollega, Liselotte Uhrenholt, som kommer til at være skolens læringskonsulenter, og vi glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med jer og starte forløbet op.

Jeg kommer til at være tovholder på forløbet her fra og dermed vil det primært være mig I kommunikerer med omkring vores aftaler og møder.

Styregruppe

Det første skridt i forløbet er, at I skal nedsætte en styregruppe, som kommer til at have ansvaret for ledelsen og implementeringen af projektet undervejs i forløbet, og således driver projektet fremad. Styregruppen vil være vores primære kontakt på skolen, og vi læringskonsulenter vil løbende holde møder med jer i styregruppen. En styregruppe består ofte af 4-6 personer og kan være repræsentanter fra både ledelsen og medarbejdere på skolen og fra klubberne, som har lyst og mod på projektet og kan drive det fremad.

Med venlig hilsen

Anne Nybo
Læringskonsulent

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Direkte tlf.: +45 33 92 50 77
E-mail: Anne.Nybo@stukuvm.dk

​​

Workshop om kritisk tænkning​ Styregruppemøde den 19122019

Workshop om kritisk tænkning​ 20022020

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​